‘Afschaffen tijd lost paradox Zeno op’

‘Afschaffen tijd lost paradox Zeno op’.

Wat we waarnemen als tijd is een artefact en geeft in feite alleen de numerieke verandering van materie in de ruimte aan. Deze hallucinerende gedachte is afkomstig van Amrit Sorli, Davide Fiscaletti en Dusan Klinar van het Sloveense wetenschappelijk onderzoekscentrum Bistra in Ptuj. Volgens hen is alleen ruimte reëel.

Ruimtetijd bestaat volgens Einsteins algemene relativiteitstheorie uit drie ruimtedimensies en één tijddimensie. Om de positie van een punt precies te beschrijven moet je dus lengte(x), breedte(y), hoogte(z) en tijdstip(t) noemen. Wiskundig wordt ruimtetijd in Einsteins theorie beschreven als een Minkowski-ruimte met metriek (1,1,1,-1): hoe sneller je je in deze ruimte voortbeweegt, hoe langzamer de tijd verloopt. Vandaar de beroemde tweelingparadox en dergelijke.Beweeg je zo snel als het licht, dan staat de tijd stil.

Het drietal natuurkundigen stelt dat we tijd nooit rechtstreeks meten, dus dat het daarom zinloos is om over tijd als zodanig te spreken. We meten alleen trillingen, frequenties en dergelijke. Met andere woorden: veranderingen in materiële dingen. Klokken, bijvoorbeeld, berusten op trillingen in een kristal, een atoom of (oudere modellen) het zwaaien van een slinger of stromen van water of zand. Als we met behulp van deze klokken iets meten, vergelijken we alleen de veranderingen in de klok met de veranderingen in het materiële object. Tijd is, denken ze, slechts een vierde ruimtelijke dimensie, de (causale) volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Op kwantumniveau zouden er dan alleen drie ruimtelijke dimensies bestaan. Daaruit komt onze illusie van drie ruimtelijke dimensies plus tijddimensie voort.

 

Achilles en de schildpad als hoofdpersonen in Zeno's beroemde paradox.Achilles en de schildpad, de hoofdpersonen in Zeno’s beroemde paradox.

Zeno’s paradox gekraakt

De Griekse filosoof Zeno van  Elea bedacht zijn beroemde paradoxen duizenden jaren geleden.
Deze theorie maakt ook een einde aan een probleem dat de filosofie al langer dan twee millennia plaagt. In Zeno’s hardloopparadox kan de snelle klassiek-Griekse held Achilles de langzame schildpad nooit inhalen omdat de schildpad altijd een stukje vooruit is gegaan op het moment dat Achilles de vorige positie heeft bereikt. Dit proces kan met klassieke, oneindig deelbare ruimte en tijd oneindig doorgaan. Als tijd wordt gezien als de numerieke volgorde  waarin gebeurtenissen zich voordoen, bestaat deze paradox niet meer. Veranderingen in materiële zaken als klokken, hazen en schildpadden zijn namelijk niet oneindig deelbaar. Als je het tijdinterval maar kort genoeg kiest,  de Plancktijd bijvoorbeeld (de tijd waarin licht de Planckafstand aflegt), is er natuurkundig gezien geen verandering, dus heeft dit tijdsinterval (of korter) geen fysische betekenis (en bestaat het dus niet). Hierdoor bestaat er een minimaal effectief tijdinterval en kan Achilles de schildpad wel degelijk inhalen.

In de negentiende eeuw slaagde de Ierse wis- en natuurkundige William Rowan Hamilton, erg geliefd onder natuurkundigen omdat hij de uiterst handige Hamiltoniaan  bedacht waarmee ingewikkelde berekeningen veel makkelijker worden, er al in om beweging zonder tijd te beschrijven. Zo gek is de gedachte dus niet. Op dit moment proberen de onderzoekers kwantummechanica zo te herschrijven dat tijd geen rol meer speelt.

Hun theorie betekent ook dat tijdreizen niet mogelijk is. Immers, de onderlinge volgorde van gebeurtenissen blijft gelijk.

Bronnen
Physorg.com
Amrit Sorli, Davide Fiscaletti, and Dusan Klinar. “Replacing time with numerical order of material change resolves Zeno problems of motion.” Physics Essays, 24, 1 (2011)

 

Advertenties

95 Reacties op “‘Afschaffen tijd lost paradox Zeno op’

 1. Beweeg je zo snel als het licht, dan staat de tijd stil. 🙂

  Hoezo kun je dan nog over beweging spreken?

 2. NooT

  “Beweeg je zo snel als het licht, dan staat de tijd stil.”

  Hoe kom je daar nou toch bij? Wie zegt dat?

 3. NooT

  @RH: wel vreemd dat je de hele avond op ekudos gaat zitten discussiëren maar niet het fatsoen in acht neemt hier in je eigen blogruimte te reageren op de reacties op je eigen blog alhier. Toch?

 4. Ik heb dit artikel niet zelf geschreven maar in de 2e alinea staat toch echt:

  hoe sneller je je in deze ruimte voortbeweegt, hoe langzamer de tijd verloopt. Vandaar de beroemde tweelingparadox en dergelijke.Beweeg je zo snel als het licht, dan staat de tijd stil.

 5. Dan staat het er misschien niet goed geformuleerd.

 6. NooT

  “Maar verder, wat gebeurt er met tijdsverloop indien je met c zou kunnen reizen?”

  Haha, ja, wat gebeurt er dan? Volgens mij vraag jij dat niet omdat je iets nieuws wilt leren, maar denk je zelf dat je het al weet, namelijk dat de tijd dan stil gaat staan.

  Nogmaals: Hoe kom je daar nou toch bij? Wie zegt dat? 🙂

 7. NooT

  P.S. je klok staat nog steeds een uur achter. Of ligt dat aan wordpress.com?

 8. Dat hangt er van af hoe je tijd ziet.

  Je kunt het als iets kontinues zien dan verval je in een limiet waarde die nooit bereikt wordt.

  Je kunt als discreet zien dan gaa je met de plancklengte/plancseconde die zijn echter geen van beide nul.

 9. NooT

  de reactie van RH is echter nog steeds wèl nul, nul, nul …

 10. Bij de lichtsnelheid zou er geen sprake meer kunnen zijn van enig verval. Een massa die met deze snelheid zou kunnen reizen zou dus als het ware niet verder verouderen. Het tijdstip waarop een massa de lichtsnelheid zou bereiken blijft dan als het ware “bevroren”..

 11. NooT

  @RH 2:34 pm:

  Je herhaalt je eerdere uitspraak, dat de tijd stil gaat staan als een massa de lichtsnelheid bereikt, maar ik vroeg hoe je daarbij kwam.

  Heeft iemand je dit verteld (wie?), of heb je het zelf bedacht (waarom?). Dus wat is het nou?

  Niet dat het ook eigenlijk ene fluit uitmaakt, want massa kan de lichtsnelheid niet bereiken…

 12. Massa kan de lichtsnelheid niet halen omdat het nooit absoluut in rust kan zijn in de ruimte en tijd. En dat punt van absolute rust, dat is een nulpunt in de ruimte en tijd.

  Voor fotonen bestaat er geen tijd, ruimte of beweging. En ik weet niet wie bedacht heeft dat fotonen een snelheid hebben…

 13. NooT

  ?? Nou dit schiet lekker op zeg

 14. Joh, je wordt het toch nooit eens met me. Wat heeft het dan voor zin om met je in discussie te gaan?

 15. NooT

  ?? Hoe kan ik het nou eens of oneens met je zijn als je geen antwoord op een simpele vraag geeft?
  Nou jij weer.
  Bij voorkeur met het gevraagde antwoord.

 16. Iedere snelheid die je kunt meten is relatief. En toch gaat bij jou de deur al dicht als ik stel dat wij t.o.v. licht ook een snelheid hebben. Waar wil je het over hebben dan?

 17. Inderdaad, ik stel dat de tijd tot stilstand komt bij de lichtsnelheid. Tijdsverloop stopt dan. Als jij het beter weet dan moet jij maar zeggen wat er dan gebeurd met de tijd bij de lichtsnelheid..

 18. Misschien is het een idee om er eens vanuit ter gaan dat neutrino’s inderdaad sneller dan licht zouden gaan. Reizen die deeltjes dan terug in de tijd zodat ze eerst aankomen en dan pas vertrekken?

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/23/cern-onderzoek-legt-bom-onder-einsteins-emc2/

  Indien je sneller zou gaan dan licht dan is het in theorie mogelijk dat je terug in de tijd zou reizen. Duidelijk toch?

  http://nos.nl/video/275189-cern-neutrinos-sneller-dan-het-licht.html

  • Ze gaan in geen geval terug in de tijd, want dan hadden ze aan moeten komen voordat ze waren uitgezonden.

   Dat was niet zo, dus al ze echt sneller als het licht gaan (wat lang niet zeker is) dan mogen de formules niet worden toegepast op snelheden hoger c

 19. Als we de huidige formules enkel zouden toepassen op een deeltje wat met c zou reizen dan zouden tijd en ruimte voor dat deeltje naar een nulpunt gaan.

  Tijdsverloop en afstanden bestaan dan niet meer voor dat deeltje.
  In feite krimpt de ruimte naar mate je “sneller” gaat en loopt je klok steeds trager.
  Ik vertaal dat als een kortere afgelegde weg en minder tijdsverloop. Het verbaast mij een beetje dat dit laatste niet begrepen wordt.

 20. De ruimte kan niet krimpen zonder dat een ieder het merkt.
  Dat wordt ook niet waargenomen door een ieder.
  Dus meet alleen de waarnemer die sneller gaat minder lengte.

 21. Vooralsnog zou een reiziger die met c zou reizen in 0s naar ieder mogelijke plaats kunnen reizen.
  Zou je naar een planeet op 5 lichtjaar afstand reizen met de lichtsnelheid dan doe je 0 seconde over die reis. Tijd bestaat dan niet meer voor je.

 22. Maar men kan niet met c reizen, alleen massaloze deeltjes als fotonen kunnen dat.

 23. Dat doet niet ter zake. We kunnen 0 Kelvin ook niet bereiken, maar je zou heel goed kunnen voorspllen wat er met massa zou gebeuren bij 0 Kelvin.

  Bij de absolute lichtsnelheid stopt tijdsverloop, is er geen verval en is alles in het universum sneller dan jijzelf.

 24. Bekijk deze video anders eens. Er zijn meer mensen die veronderstellen dat fotonen geen snelheid hebben.

 25. Het is misschien zijn gedachte maar echt aangetoond heeft hij het niet.

 26. Dat kan, maar je kunt deze gedachte niet zomaar uitsluiten. En dat is wat men in de huidige wetenschap wel doet, men sluit de optie uit dat de lichtsnelheid misschien helemaal geen snelheid is

  Ik stel in feite precies hetzelfde als dat de man in de video stelt. En zo zijn er meer mensen die er zo over denken.

 27. NooT

  Wat een onzinfilmpje. Dit heerschap doet of hij de relativiteitstheorie toepast maar begaat de enorme blunder om opeens over ‘the point of view’ van een foton te beginnen, alsof dat óók een inert referentiekader zou zijn (een inertiaalframe).

  Niet zo slim – een foton kàn helemaal geen referentieframe zijn volgens de RT, want licht heeft t.o.v. èlk inert referentieframe de snelheid c, zodat de keuze van een foton als inertiaalstelsel tot een logische contradictie zou leiden.
  Spreken over ‘the point of view’ van een foton mag best, maar niet net doen of dit gelijkwaardig is aan welk (ander) inertiaalstelsel dan ook, want dat is het volgens de RT nou juist evident niet. De normale wetten der natuurkunde gelden dus ook helemaal niet in zo’n ‘referentieframe foton’…

  Dus: exit Peter Russell (en RH, for that matter)

 28. De enige reden waarom licht geen referentieframe heeft is omdat dit wiskundig niet zo goed uitkomt. Maar als je een gezond voorstellingsvermogen hebt is dat geen enkel probleem.

  Wiskunde is in zekere zin de grootst mogelijke onzin om de realiteit mee te beschrijven. Vertel anders maar even hoe je bewijst dat een blad aan een boom groen is middels wiskunde..;)

 29. NooT

  “De enige reden waarom licht geen referentieframe heeft is omdat dit wiskundig niet zo goed uitkomt.”
  (Je bedoelt: “De enige reden waarom licht geen referentieframe is is omdat dit wiskundig niet zo goed uitkomt.”)

  Kijk, hiermee etaleer jij ongewild weer eens je totale onbegrip van het onderwerp. De reden dat licht geen referentieframe kan zijn is dat de natuur zo in elkaar zit!
  En dat kun je prima wiskundig beschrijven hoor. Heeft jouw grote vriend Einstein voorbeeldig gedaan.

  Maar jij interesseert je er helemaal niet voor hoe de natuur in elkaar zit, alleen maar hoe ze volgens jou in elkaar zou moeten zitten. En daarom plaats je al jaren en jaren je eigen bedenkseltjes op evenzovele fora.

  Wat je vervolgens verder nog over wiskunde raaskalt laat ik voor je eigen rekening.

 30. Zonder referentiekader kan er helemaal geen sprake van beweging zijn. Vandaar dus dat licht niet beweegt en wij wel. Door de lichtsnelheid te meten meten we onze eigen snelheid door de 4 dimensionale ruimtetijd. Zoiets als een reiziger die denkt dat het spoor van de trein een snelheid heeft terwijl de trein stilstaat..

 31. En aangezien je hier wel graag leest, net als een aantal anderen, heb ik dit bericht maar “aanbevolen”..:)
  Het zou toch leuk zijn als meerder mensen zich in deze discussie zouden mengen, vind je niet?

 32. NooT

  Ik geloof dat men de voorkeur geeft aan reageren op ‘ekudos’…

 33. Dat kan, maar hoe kan een foton bewegen als er geen referentiekader voor een foton bestaat?

 34. NooT

  Het beweegt in ons referentiestelsel hè.
  Haal toch niet steeds alles door elkaar.

 35. Nee, wij bewegen in ons referentiekader. Een foton heeft geen snelheid en ook geen referentiekader. Je begrijpt het principe toch wel van een treinreiziger die denkt dat de trein stilstaat en dat het spoor beweegt?

  • bubblez

   Dat principe is wel van toepassing op treinreizigers, astronauten en planeten, maar niet op licht.

   • Wij zien dat niet zo omdat wij ons niets kunnen voorstellen bij een 3 dimensionaal spoor. Maar het principe is exact hetzelfde. Wij meten de lichtsnelheid alszijnde 300.000km/s, maar we vergeten dat wij telkens een seconde ouder zijn nadat we een seconde tijd hebben gemeten.

    In die seconde tijd onstaat tegelijk de 300.000km ruimte welke licht lijkt te bewegen t.o.v. ons.
    Licht blijft achter in de ruimtetijd van het verleden, maar helaas kost het nogal wat moeite om de verleden tijd als ruimtelijke dimensie te zien. Het is ons nooit aangeleerd dus weten we niet hoe we tijd moeten zien als ruimtelijke dimensie die buiten de 3 dimensies valt.

   • bubblez

    Ik kan tijd prima zien als dimensie die buiten (of haaks op) de 3 ruimtelijke dimensies staat. Geen probleem hoor.

    En “Licht blijft achter in de ruimtetijd van het verleden”, die zin betekent niets.

    Ik zie licht NU, en een seconde later zie ik licht DAN (wat op dat moment NU is). Dus waarom zou licht in het verleden achterblijven als ik het een seconde later nog steeds zie.

 36. NooT

  Haha, ik sta juist perfect stil in mijn eigen referentiestelsel.
  Daarvoor is het een referentiestelsel.

  Je snapt kennelijk niet wat het is, een referentiestelsel…
  En daardoor gooi je alles op één hoop en concludeer je aan het eind dat licht stilstaat, terwijl de hele wereld weet dat het niet waar is.

 37. @ Bubblez,

  Als je tijd als een ruimtelijke dimensie ziet, dan heeft tijd ook een richting. En daar waar jij vooruit gaat in de ruimtetijd ( het wordt voor jou steeds later) daar blijven fotonen als “bevroren” achter in de tijd.
  Indien je een foton achterna kon reizen met 300.000km/s, dan bleef je als het ware hangen op 1 tijdstip in de tijd en zou je tot stilstand komen in de tijd. Des te dichter je c zou naderen, des te trager gaat de tijd. Bij absoluut c stopt tijdsverloop.

  • NooT

   “Des te dichter je c zou naderen, des te trager gaat de tijd. Bij absoluut c stopt tijdsverloop.”

   Ja, nou zijn we weer terug bij af (zie mijn bijdragen helemaal bovenaan deze pagina) en kom je hier weer mee.
   Waarom wil je nou niet vertellen hoe je bij die flauwekul komt, van wie heb je dat, of heb je dat zelf bedacht? RH geef nou eens antwoord.

 38. Indien iets steeds trager gaat, in dit geval de tijd, dan beland je op een gegeven moment op een punt van stilstand. Helemaal niet zo gek dus, want indien je “sneller” dan licht zou gaan dan beland je als het ware in zijn achteruit.

 39. NooT

  Nee, sorry, dat is nog steeds geen antwoord op hetgeen ik je vraag. Je beweert nu iets over vertragen tot stilstand, maar het ging om je bewering dat (quote:) “des te dichter je c zou naderen, des te trager gaat de tijd. Bij absoluut c stopt tijdsverloop.”

  Daar is geen ene letter waar van! Vandaar mijn vraag: hoe kom je daarbij? Zelf bedacht?

 40. Nee hoor, die conclusie kun je zelf ook eenvoudig trekken.
  Indien je met c kon reizen dan zou je op iedere plaats in het universum kunnen komen en doe je 0 seconde over je reis ongeacht hoe ver het zou zijn.

 41. NooT

  Zelf bedacht dus. En vervolgens al die andere onware conclusies getrokken.

  Wel, RH, ik kan je verzekeren dat het anders in elkaar zit.
  Maar aangezien jij weigert je in de materie te verdiepen en liever op je ‘gezonde’ (?) verstand vertrouwt zul je wel weer stug volhouden dat het wèl zo zit.
  Dit betreft dus het RH-‘geloof’ en heeft derhalve niets maar dan ook niets met wetenschap, laat staan met de werkelijkheid, te maken 🙂

 42. Vertel jij dan maar hoe tijd zou verlopen indien je met c kon reizen.

 43. NooT

  RH dat kan ik wel doen, maar jij gelooft het toch niet – je zou wel gek zijn, acht jaar schrijfsels down the drain…

 44. Indien je met c zou reizen dan maakt het niet uit waar je naartoe zou reizen, iedere afstand leg je dan af in 0 seconde. Dat zou je toch moeten weten?

 45. NooT

  ?? Nee hoor, dat is niet zo.

  En hoezo: ‘dat zou ik moeten weten’?
  Nogmaals, waarom denk jij dat het zo in elkaar steekt? En waarom vind je ook nog dat ik dat ook zou moeten denken?

  Het is dat ik jou al wat langer ken, anders viel ik nu van de ene verbazing in de andere! Ik weet toevallig wèl wat de RT inhoudt (jij niet) en begrijp ook haar consequenties (jij niet).

  Maar om kort te gaan: het zit dus niet zo in elkaar als jij dacht 😀

 46. NooT

  PS nou moet ik ff een gedichje maken hoor!
  kom later wel weer ff kijke

 47. NooT

  drie dagen later…
  over het wel of niet verlopen van tijd gesproken!

 48. Een foton gaat op zijn eigen klok nooit met 300.000km/s. Voor een foton bestaat de seconde helemaal niet. Je zou kunnen stellen dat voor een foton alles tegelijk gebeurd.

 49. NooT

  Dat stel jij. Maar je roept maar wat.

 50. Ik zou je kunnen vragen hoe lang een foton onderweg is “op zijn eigen klok” indien hij een reis zou maken vanaf de aarde naar de maan. Voor ons is die afstand zo’n 450.000km en doet het foton er zo’n 1.5 seconde over.

  Maar wat zou zou een persoon meten die met dat foton zou mee reizen?

  • NooT

   Ja, dat zou je mij kunnen vragen.
   En ik weet al wat jij denkt dat het antwoord is (0 s), en jij weet al dat ik het daarmee oneens ben, dus misschien moet je het mij gewoon maar niet vragen. Misschien moet je gewoon maar eens antwoorden, in plaats van steeds weer te vragen. Bijvoorbeeld waaròm jij denkt dat het antwoord 0 s zou moeten zijn…

   P.S. kan ik ook woorden vet of cursief maken in deze reactieruimte hier op wordpress? Dat kan soms de duidelijkheid ten goede komen.

 51. Je weet mijn antwoord, maar wat zou het jouwe zijn?

  • NooT

   Nee RH, ten eerste is dit flauw want wéér geen antwoord, maar ten tweede en belangrijker: ik weet ècht niet hoe je bij dat idee komt. Dus je hebt het mis, ik weet jouw antwoord niet.
   Daarbij is het niet mijn gewoonte (wel de jouwe) om vragen te stellen waarop ik het antwoord al weet, hè.

   Nogmaals: ik zou graag eens van je horen waar je dat hele idee toch vandaan getoverd hebt, dat voor fotonen alles tegelijk gebeurt, of de tijd stil zou staan, of soortgelijke onzin.

   Dus vraag ik het je nog maar eens weer: Hoe kòm je daarbij?

 52. Je weet mijn antwoord. Als jij dan ook even het antwoord geeft wat volgens jou juist is, dan kunnen we daarna gaan kijken waarom we op verschillende antwoorden komen.

 53. NooT

  ?? Wat is je vraag, waarop ik antwoord zou moeten geven?

  Ik vraag jou hoe je erbij komt dat fotonen etc., en dan vraag jij mij wat míjn antwoord is? Daar kan ik natuurlijk geen antwoord op geven, want ik denk er niet zo over, dus ik heb ook geen redenen om er zo over te denken hè.

  Nou, laatste kans: waarom denk jij met betrekking tot fotonen wat je hierboven beweert?
  Probeer dat nou eens uit te leggen, want niemand snapt er een sikkepit van, van wat jij denkt. Is toch ook een beetje sneu?

 54. NooT

  P.S. Op je laatste post (over dat Zonnestelsel van je) staat ook nog een vraagje open … 🙂

 55. Juist, daarom is het goed als ik weet wat jouw antwoord zou zijn.
  Ik stel dat een foton in 0seconde op zijn eigen klok vanaf aarde naar de maan reist.
  Dan ben ik benieuwd hoe lang dat foton er volgens jou over doet op zijn eigen klok?

 56. NooT

  En waarom denk jij dat, dat dat foton in 0seconde op zijn eigen klok vanaf aarde naar de maan reist?

 57. Dat doet niet ter zake op dit moment. Als het anders is geef jij dan maar het juiste antwoord op de vraag die ik je stel. Onderbouwen hoeft nog niet…

  • NooT

   ?? Jij hebt er anders wel een heleboel andere onzin op gebaseerd hè, op dat beginidee… dus daarom bleef ik mij afvragen hoe je er ooit bij gekomen was (oja, uit de Quest hè? Nou nou, niet zo’n sterk argument, toch?)

   De grote denkfout die jij maakt, en al die wazige figuren in die internetfilmpjes met jou, is dat je het foton (of ‘een lichtbundel’) vergelijkt met andere stelsels ten opzichte waarvan grootheden gemeten kunnen worden (zogenaamde ‘inertiaalstelsels’). Kan niet! Er is geen enkel zinnig antwoord te geven op jouw herhaalde vraag: ‘hoeveel tijd verstrijkt er voor een foton?’ Tijd is namelijk helemaal geen bestaande grootheid op dat niveau. Het antwoord ‘0 s’ is absoluut flauwekul. Fotonen, en elektromagnetische straling in het algemeen, zijn ieder inertiaalstelsel te snel af en staan nooit stil. Er is dus ook geen ‘ten opzichte van’, want daarvoor is een stelsel vereist waarin iets stilstaat. Dat zou zelfs jij zo langzamerhand moeten weten en zelfs snappen…

   Gelukkig is het voor een consistente natuurkunde ook helemaal niet van belang om de tijd ‘gemeten vanuit het foton (of vanuit ‘een lichtbundel’)’ te definiëren.. pffff, wat moet je ermee? Een consistente natuurkunde beschrijft de verschijnselen zoals wijzelf die kunnen meten, of anderen in vergelijkbare inertiaalstelsels. Als je die metingen wilt vergelijken moet je transformaties toepassen, de Lorentztransformaties, en dat is alles wat de relativiteitstheorie behelst. Simple comme ça.

   Maar toch te moeilijk voor jou.

   • JP

    Voor mij is dit ook te moeilijk…
    Volgens mij is hier de kern van het meningsverschil, maar begrijp ik dit niet helemaal.
    Ik ga nu waarschijnlijk een hele domme vraeg stellen maar daardoor voor jou misschien des te makkelijker te beantwoorden 🙂 Waarom kan een foton niet een inertiaalstelsel zijn? Komt het er op neer dat we waarnemen dat in elk inertiaalstelsel de snelheid van een foton c is, dat is dus de constante binnen elk inertiaalstelsel. Wanneer je nu als denk experiment een inertiaalstelsel, de snelheid c geeft waarbinnen het licht de snelheid c heeft, ontstaat er een paradox. Want is de snelheid van het licht binnen dat inertiaalstelsel geen c maar 0 en is dus geen inertiaalstelsel… of gaat harder dan het licht… ook onwenselijk, of is de snelheid van het licht binnen dat inertiaalstelsel c maar voor de buitenstaander is dat dezelfde snelheid als het inertiaalstelsel, nemen we aan dat het inertiaalstelsel een lichtstraal is dan betekend dat, dat de lichtstraal binnen de lichtstraal dezelfde snelheid heeft…

    Brand maar af… 🙂

   • Goeie vraag hoor, er is voor een foton geen inertiaalstelsel. Een foton is als het ware bevroren in de tijd. Helaas kunnen fotonen geen klok met zich meedragen, maar zou dit wel het geval zijn dan stond de klok van een foton altijd op hetzelfde tijdstip. Tijdsverloop bestaat slechts voor massa maar niet voor fotonen.

 58. NooT

  … en nou heb ik zelfs niet alleen antwoord gegeven, maar het nog onderbouwd ook! Nou jij!

 59. Nee hoor, want er bestaat voor een foton geen enkel stelsel waarbij er over beweging kan worden gesproken. Snelheid en beweging zijn termen die voor een foton niet bestaan.

  • NooT

   Héél goed, RH! “Snelheid en beweging zijn termen die voor een foton niet bestaan.” Juist! Een foton is namelijk niet, nóóit, referentiestelsel.
   Tadáááá! ♫♪♫

   Citaatje van jouzelf dat je nu dus ook niet meer kunt handhaven: “Wij bewegen met 300.000 km/s ten opzichte van fotonen”. Kan dus niet, want snelheid is een term die voor fotonen niet bestaat!

   Haha, het is een mooie dag.

   Hèhè. Nou, had je daar nou echt acht jaar voor nodig?
   Alleen het begin van je reactie (‘Nee hoor’) kan ik niet helemaal plaatsen – je bedoelt ‘Ja hoor’, mag ik aannemen?

 60. Je verteld me niets nieuws hoor. Maar het dus dus onzin om over een lichtsnelheid te spreken omdat snelheid en beweging helemaal niet bestaan voor fotonen.

  Licht gaat dus niet heel snel, want snelheid bestaat niet voor licht.

 61. NooT

  Na 24 uur kom je met deze teleurstellende mededeling.

  Waarom ben je zo dom?

  Aan de ene kant heb je alle gelijk van de wereld, namelijk: beweging en snelheid bestaan niet voor het foton.
  Maar vervolgens redeneer je dusdanig krom dat je concludeert dat licht voor òns geen snelheid zou hebben. Dat heeft het natuurlijk wel, daarmee begon immers de hele gedachtenexercitie!

  Snap het nou eens: licht is nooit zelf referentiestelsel, maar het heeft (vreemd genoeg) wel een constante snelheid ten opzichte van elk ander denkbaar (inert) referentiestelsel (en dus ook ten opzichte van ‘ons’). Conclusie (belangrijk!): er is geen referentiestelsel waarin het stilstaat. LICHT STAAT NOOIT STIL!

  Oké, dat accepteer jij niet – maar geef dan toe dat je liever in de oude klassieke (dwaal)leer van Newton blijft hangen dan dat je meegaat met de moderne(re) inzichten, en doe niet alsof je ook maar ene jota van de relativiteitstheorie begrijpt.

 62. NooT

  “Licht gaat dus niet heel snel, want snelheid bestaat niet voor licht.”

  Dit dus. Je doet of het eerste deel volgt uit het tweede. Het tweede deel is helemaal waar, maar het eerste deel volgt helemaal niet uit dat tweede deel!
  Snelheid bestaat niet voor licht – correct. Maar snelheid bestaat wel voor ons. Bijvoorbeeld zoiets als licht: dat gaat heel snel! (Zelfs zó snel, sneller kan niet!).

  ( * zucht * )

 63. NooT

  O, nou, als je het zo bedoelt dan mag dat, jij je ‘nulpunt’. Maar dit is toch echt voor het eerst dat ik jou zie beamen dat licht ten opzichte van ons heel snel gaat.

  Chapeau RH!

 64. Als je in de trein zit die met 100km/u over de rails rijdt dan lijkt de rails ook erg snel te gaan.
  Maar de rails komt nooit een meter verder en jij wel.

  En zo werkt dat dus ook met massa versus licht. Massa beweegt, en fotonen worden waargenomen op de plaats en tijd waar jij je bevindt. Voor fotonen is er geen plaats of tijd, en beweging bestaat dus niet voor fotonen. En dat noem ik dus een nulpunt.

  De lichtsnelheid is als het ware de ondergrens van snelheid en niet de maximale snelheid.

  • Er is echter een fundenmenteel verschil tussen licht en die spoor rails.

   Men kan de trein stoppen en terug rijden naar een vorige positie, dat kun met fotonen niet men kan terugreizen wat men wil, maar de oude fotonen komt men niet meer tegen.

 65. De trein stilzetten is in dit geval vergelijkbaar met een massa “versnellen” tot de lichtsnelheid. Het kost een oneindige hoeveelheid energie om een massa absoluut stil te zetten.

 66. Men kan echter de trein stilzetten zonder veel problemen dat duidt er op dat je vergelijking niet op gaat.

  Er is trouwens nog iets waar uit blijkt dat de vegelijking niet klopt men kan voor en achter uit kijken en dus de komende en achterliggende rails waarnemen.
  Dat werkt ook niet zo bij fotonen.

 67. Zolang de trein aanwezig is staat hij niet absoluut stil. Er bestaat geen absolute stilstand voor massa.
  En of je nou voor of achteruit kijkt, alles wat je ziet ligt in het verleden. Het enige wat je ziet zijn trouwens fotonen. Iets anders neem je niet waar.

 68. Letterlijk gezien zie je meerdere tijdstippen uit het verleden. Alles wat je ziet heeft letterlijk plaats gevonden op een andere plaats en tijd in de ruimte.

 69. Maar in het model zie je een object op meer tijdstippen tegelijk, dat klopt niet met de werkelijkheid.

 70. Dat kan niet, dat zo betekenen dat iedereen alles waarneemt, wat niet zo is.

 71. Wat ik hiermee bedoel ter zeggen is dat we beide naar hetzelfde kunnen kijken maar door onze verschillende plaatsen waar we vandaan waarnemen “en andere afstand” nemen we hetzelfde waar op een iets ander tijdstip.

  Als ik iets zie gebeuren op 100 meter afstand en jij staat op 1km afstand, dan neem jij hetzelfde als ik waar maar toch een fractie later.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: