Maximaal afremmen in de ruimtetijd..

Hoewel we in het dagelijks leven wel spreken over de snelheid van tijd is dit in de natuurkunde totaal onbekend. Als ik het over de snelheid van tijd heb dan staat een natuurkundige als het ware met lege handen omdat het voor hem of haar belachelijk is om over de snelheid van tijd te spreken.  Zijn vraag zal dan zijn wat de snelheid van een seconde zal zijn? Ik heb het antwoord daar wel op, maar dat antwoord wordt duidelijk niet zo goed begrepen.  We hoeven slechts op een iets andere manier naar de natuurkunde te kijken om dat wel te begrijpen, maar op e.a. manier wordt 1 perspectief waarmee je ook naar de werkelijkheid of een theorie kan kijken systematisch overgeslagen.

Het is bekend dat we voor de lichtsnelheid in feite altijd exact dezelfde waarde meten en die is dan zo’n 300.000km/s. Daar heeft niemand echt moeite mee.
Als ik dan stel dat de lengte of duur van een seconde t.o.v licht altijd 300.000km is dan raakt men in de war terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is. Misschien wel té eenvoudig en daarom op voorhand uitgesloten. Maar ja, niet alles is wat het lijkt en de werkelijkheid is een merkwaardige illusie. Of licht met 300.000km/s gaat of dat de tijd met 1s/300.000km gaat is in feite niets anders dan het kiezen van een ander perspectief.  En dat laatste weigert men om te zien. Misschien is dat omdat de gevolgen hiervan niet zijn te overzien en omdat Einstein weliswaar weerlegt mag worden maar dat dit niet op een eenvoudige manier mag gebeuren. Maar ik doe het toch. 🙂

De snelheid van tijd is letterlijk 1s/300.000km.

En ik zal u dan ook uitleggen hoe dat zit. U mag hiervoor uw voorstellingsvermogen gebruiken of een stukje pen en papier. Ik ben gek op treinen dus gebruik gewoon een trein en een stukje spoor hiervoor. We leggen het spoor in een cirkel en laten de trein met een constante snelheid rondjes draaien zoals we ook voor fotonen altijd dezelfde snelheid meten. Pikant detail is dat we een snelheid enkel kunnen meten middels tijd en dat we tijd meten middels snelheid. We schijnen vergeten te zijn dat de seconde, uur, maand jaar etc.. afgeleid zijn van onze eigen beweging door de ruimte. Als we een klein beetje terug gaan naar de kern van onze tijdsmeting dan is de aarde als het ware de trein die middels een constante snelheid zijn rondjes draait om de Zon.  ! zo’n rondje nomen we een jaar. En een jaar staat dus letterlijk voor de afgelegde weg van de aarde rond de Zon.

Als we nu even terug gaan naar de trein die rondjes rijdt over het spoor en iedere ronde een jaar noemen, stel hierbij dat 1 rondje precies 200km is, is het dan nog vreemd om een rondje van 200km een jaar te noemen? Gaat de trein dan met 200km/jaar of gaat hij per jaar 200km? Wat is het grote verschil in deze?

De trein gaat 200km/jaar.   

De trein gaat 1 jaar/200km.
Waar ik hier op doel is dat de wijze van notatie bij een constante snelheid eigenlijk geen verschil maakt. Het is slechts de keuze van een ander perspectief. Als de trein altijd even snel gaat dan weet u dat er na iedere 200km een jaar verstreken is waardoor u ook kunt stellen dat een jaar exact 200km van de trein duurt. En op diezelfde wijze kunt u ook naar licht kijken waarbij u kunt stellen dat er voor iedere 300.000km die een foton  van ons verwijdert ook exact 1 seconde aan tijd voorbij moet zijn gegaan.  De snelheid van licht is exact gelijk aan de snelheid waarmee secondes verstrijken. En hoewel licht met 300.000km/s lijkt te gaan zijn het wij zelf die iedere seconde 300.000km verder opschieten in de ruimtetijd.

Afremmen in de ruimtetijd.

Hiermee heeft men nog een beetje moeite zo blijkt. Dat verbaast me een beetje omdat het trager of sneller verlopen van tijd voor wetenschappers juist logisch blijkt te zijn. Het wordt zelfs gemeten dus niemand, ik dus ook, kan daar niet omheen. Bewegende klokken lopen niet enkel schijnbaar sneller of trager, bewegende klokken lopen echt sneller of trager t.o.v. elkaar. Goed, ik kan hierbij de tweeling paradox weer naar boven halen, maar het mag duidelijk zijn. Als een reiziger minder snel verouderd dan zijn tweelingbroer, dan verouderd de ene broer sneller dan de ander in vergelijking tot elkaar.

De broer die het minst verouderd beweegt t.o.v. de broer die dan dus sneller verouderd als het ware in slow motion. De broer die sneller verouderd beweegt dan t.o.v. de tragere broer in “fast” motion. Hoe moeilijk kan dat zijn?  De meeste ( iedereen) weet het verschil tussen het zien van een actie in slow motion of een actie waarbij er snel wordt doorgespoeld. Als we op dezelfde wijze naar de 2 broers zouden kijken dan zien we er 1 heel traag bewegen terwijl de ander zeer snel beweegt.

Hoe komt het dan toch dat de wetenschap stelt dat de persoon die we heel snel zien verouderen en dus ook snel zien bewegen “trager”  gaat dan de broer die we in verhouding heel traag zien bewegen en ook heel traag ouder wordt?

Ziet u dan niet in hou groot de tegenstrijdigheid hierin is?  En dat de wetenschap u werkelijk een broodje aap voor houdt waarin ze zelf zijn gaan geloven door Albertje E op een voetstuk te plaatsen van genialiteit. Einstein had het behoorlijk mis, maar slechts de domme vragen die men liever niet stelt kunnen hem weerleggen.. en dat is dan wel weer geniaal aan zijn verhaaltje..:)

Advertenties

18 Reacties op “Maximaal afremmen in de ruimtetijd..

 1. Nee, er is geen tegenstrijdigheid…. maar je stukjes zijn amusant genoeg om ze aan mijn leerlingen voor te leggen. Ze prikken er dwars door heen overigens… ;-0

  • Laat die antwoorden maar zien dan, dan prik ik daar weer doorheen.

  • Pascal

   Heeft Calimero inmiddels ook leerlingen ? Donald Duck en Mickey Mouse zijn er werkelijk niets bij… het is me wat…maar heeft iemand ooit van de ”second childhood fase” van onze cultuur gehoord ? Daar ligt ook het antwoord op waarom Walt Disney zo groot is geworden.

   Maar achja, ”Man-kind” is weldra uitgespeeld en dan zullen we allemaal het licht zien.

 2. En vergeet niet dat Grutte van zijn “leerlingen” dan slechts de bevestiging van zijn eigen ongelijk te horen krijgt..:)

 3. NoSuit,NoHearts

  Je analogie tussen de trein en de tijd gaat mank, omdat het duidelijk is t.o.v. wat de trein beweegt (elk punt op het spoor), maar het niet duidelijk is t.o.v. wat de tijd zou bewegen.

  Ik heb niet echt meer de hoop dat je hier iets zinnigs mee zal doen, je zal wel reageren ‘t.o.v. het licht’ of ‘t.o.v. de ruimtetijd’, zonder te beseffen dat je hiermee de vraag niet beantwoordt.

 4. t.o.v. welk punt in de ruimte heeft een foton altijd een snelheid van 300.000km/s. Is daar een absoluut punt voor?

 5. NoSuit,NoHearts

  Rudolf, ik merk dat je vaak niet reageert op een bericht, maar een vraag stelt waar jij en ik het antwoord allebei op weten. Ik vind dat vervelend, want het vertraagt de discussie nodeloos. Ik zou het fijn vinden als je vaker gewoon zegt wat je wil zeggen, en de vragen bewaart voor als je écht iets wil weten.

  Leg in bovenstaand voorbeeld uit waarom jouw vergelijking niet mank gaat. Leg uit t.o.v. wat de tijd beweegt. Of zeg gewoon dat je hier geen zin in hebt, is ook goed. Zeg wat je wil zeggen. Alsjeblieft.

 6. “de tijd” is niet een materieel iets. De snelheid van tijd moet je dus op een iets andere manier zien als dat een massa een snelheid heeft t.o.v. een massa.

  Om te beginnen is het van belang dat je ruimte en tijd niet scheidt van elkaar, en dat ruimte en tijd eigenlijk exact dezelfde zijn. Geen tijd zonder ruimte, en geen ruimte zonder tijd.

  De snelheid van tijd is gelijk aan de toename van ruimte. De analogie die je hierin kunt vinden met betrekking tot de trein en het spoor is dat je bij een constante snelheid van de trein tijdsverloop kunt uitdrukken in kilometers of secondes.

  Als een trein een constante snelheid heeft van b.v 10m/s dan kun je ook zeggen dat het tijdsverloop met 1s per 10 afgelegde meters gaat.

  Op dezelfde wijze kun je ook tijdsverloop uitdrukken middels de licht”snelheid”, een lichtspoor is dan als het ware het spoor van de trein en zijn wij als massa zijn dan de trein.

  Als licht altijd met 300.000km/s lijkt te gaan, dan kun je ook zeggen dat de duur van een seconde altijd 300.000km is. Het is een andere manier van definiëren, maar eigenlijk maakt het totaal geen verschil.

 7. NoSuit,NoHearts

  ““de tijd” is niet een materieel iets. De snelheid van tijd moet je dus op een iets andere manier zien als dat een massa een snelheid heeft t.o.v. een massa.”

  Dit klopt, en dit is iets heel belangrijks. Want wat jij doet, is het niet op een iets andere manier zien, maar op een totaal andere manier.
  “De snelheid van tijd is gelijk aan de toename van ruimte.”
  Hiermee geef je het begrip ‘snelheid’ een compleet andere betekenis. Echt COMPLEET anders. Waarom zou je dat doen???

  Je begint je verhaal met te zeggen dat natuurkundigen niet snappen wat jij bedoelt met ‘snelheid van tijd’. Dat is toch niet zo vreemd, als jij dat begrip een compleet andere betekenis hebt gegeven dan de rest van de wereld zou doen?

  Als jij gewoon zou zeggen ‘de toename van ruimte is 300.000 km/s’, dan is meteen duidelijk wat je bedoelt. Waarom zeg je dat niet gewoon? Jouw “snelheid van tijd” is conceptueel iets totaal anders dan “snelheid van massa”, waarom zorg je dan voor verwarring door de namen zo te kiezen?
  Tip: noem de dingen gewoon bij naam. Gebruik geen frases die alleen voor jou betekenis hebben, gebruik gewoon de frases zodat iedere Nederlandssprekend persoon kan begrijpen waar je het over hebt.

  Tijd is niet iets wat een snelheid kan hebben, en zeker niet uitgedrukt in kilometer per seconde (of seconde per kilometer). Ruimte is wel iets wat een toename kan hebben, en die zou je best in km/s kunnen uitdrukken. Noem het beestje gewoon bij de juiste naam, daarmee voorkom je 99% van alle misverstanden.

 8. Tja, ik zeg ook totaal iets anders dan de huidige wetenschap. Maar ik kan er niets aan doen dat zij zo verdwaalt zijn.

  Maar als het duidelijker is als ik zeg dat de toename van de ruimtetijd ( je mag ze niet los zien van elkaar) gelijk is aan de lichtsnelheid, en dat wij als het ware op het puntje zitten van de ruimtetijds “pijl”, misschien begrijp je dan waarom ik stel dat ons eigen bestaan in het heden exact op de grens van het universum ( ruimtetijd) is.

  Fotonen blijven achter daar waar wij verder gaan in de ( ruimte)tijd..

  En ik weet dat dit de natuurkunde behoorlijk op zijn kop zou zetten. Maar daar heb ik geen boodschap aan. .

 9. NoSuit,NoHearts

  Had je zelf nog nooit bedacht dat je de toename van ruimte het beste kan omschrijven als “toename van ruimte”, en niet “snelheid van tijd”? Het leek mij vrij logisch.

  Het moge overigens duidelijk zijn dat de wetenschap er ook geen enkele boodschap aan heeft dat jij heilig overtuigd bent dat fotonen stil blijven staan, zeker als je niet kan van vertellen t.o.v. wat ze dan stilstaan, zolang je geen argumenten geeft waarom je dat denkt.
  Dus je kunt nog wel honderd keer hier neerzetten dat jij denkt dat fotonen stilstaan, net als het asfalt op de weg, maar daardoor zul je echt geen zieltjes winnen.

 10. Het is de toename van ruimtetijd, die mag je niet los zien van elkaar.
  En daar waar de ruimtetijd steeds verder gaat, daar blijven fotonen achter in de ruimtetijd van het verleden.

  Fotonen staan dan stil op ieder moment in de ruimtetijd terwijl de rest van het universum ( massa) ouder wordt en steeds verder gaat in de ruimtetijd.

 11. NoSuit,NoHearts

  Zoals ik al zei, je kunt nog wel honderd keer neerzetten dat jij denkt dat fotonen stilstaan, maar daardoor zul je echt geen zieltjes winnen. Vreemd dat je het dan toch nog een keer vermeldt..

  En tsja, ik gaf je al een kans om je fout van “toename van ruimtetijd” te negeren, maar je komt er echt op terug…
  “Toename van ruimtetijd” is onmogelijk, vanwege de betekenis van het woordje “toename”.

  Als ik eerst 7 bananen heb, en een tijdje later 10 bananen, dan is er sprake van een toename van bananen. Dit is mogelijk.
  Als het universum eerst 100000000000000 km3 ruimte heeft, en later 100000000000000000000 km3 ruimte, dan er sprake van een toename van ruimte. Dit is mogelijk. (En dít is iets waar Einstein fout zat, want hij dacht dat dit onmogelijk was. Zie je wel dat Einstein niet heilig is!)

  Maar je kunt niet zeggen dat het universum op een bepaald tijdstip een zekere hoeveelheid ruimtetijd heeft. Als je dat niet snapt, weet je blijkbaar niet wat ruimtetijd is.
  Daarom is het begrip ‘toename van ruimtetijd’ onmogelijk.

 12. Voor iedere dag die we verder leven neemt het verleden telkens een dagje toe, het verleden is als de afgelegde weg door de ruimtetijd, en dat zie ik als een toename van ruimtetijd. .

 13. NoSuit,NoHearts

  “Voor iedere dag die we verder leven neemt het verleden telkens een dagje toe”
  Mee eens.
  “het verleden is als de afgelegde weg door de ruimtetijd”
  Niet mee eens, hooguit “het verleden is evenredig aan de afgelegde weg door de ruimtetijd van een foton wat tijdens de big bang aan zijn reis begon”.
  “en dat zie ik als een toename van ruimtetijd.”
  Maar dan sla je iets over, want uit jouw redenering zou volgen dat het de “toename van afgelegde weg door ruimtetijd” is.

  Stel je eens een fietser voor die continu door Frankrijk fietst. Het verleden is dan als zijn afgelegde weg door Frankrijk, in jouw terminologie. Er is overduidelijk een toename van zijn afgelegde weg door Frankrijk. Maar er is geen toename van Frankrijk.

 14. Er is wel een toename van de “geschiedenis” van Frankrijk. Waarom is het toch zo moeilijk om afgelegde weg 4 dimensionaal te bekijken?

 15. NoSuit,NoHearts

  “Er is wel een toename van de “geschiedenis” van Frankrijk.”
  Ja, een toename van de geschiedenis van Frankrijk. Maar niet een toename van Frankrijk. En op precies dezelfde manier is er, als we een seconde in de tijd verder gaan, een toename van ‘alles wat in de ruimtetijd tot ons verleden behoort’. Maar niet een toename van ruimtetijd.

  “Waarom is het toch zo moeilijk om afgelegde weg 4 dimensionaal te bekijken?”
  Ik denk dat je er moeite mee hebt omdat je niet nauwkeurig leest. Zo moeilijk is het namelijk niet, mijn voorbeeldjes zijn heel eenvoudig.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: