Waarom hebben natuurkundigen toch zo’n moeite met referentiekaders en definities?

Natuurkunde voor beginners..

Volgens de wetenschap is de lichtsnelheid zo’n 300.000km/s, ik rond dat een beetje af omdat de exacte waarde relatief is. Tenslotte is de meter ook maar een afspraak, en als deze op e.a. manier iets langer was geweest dan was de lichtsnelheid ook op een mooi rond getal uitgekomen. Ik zou de exacte afstand die een foton in 1 seconde zou afleggen in vacuüm.  299 792 458 m/s, overigens gewoon 1 Rudiaanse kilometer ( Rkm)  noemen.

De gemeten lichtsnelheid is dan exact 1 Rkm/s in vacuüm. Tot zover even dit.

Nu onstaat er wel een probleem met de formule E=mc². Want c staat dan nog steeds voor de lichtsnekheid, maar als we daar dan 1Rkm voor invullen dan wordt de formule als volgend:

E = m x (1²Rkm / 1²s) , oftewel E = m x 1.

Nu wat anders,

Als licht een snelheid heeft van 1 Rkm/s t.o.v. ons, dan kun je ook zeggen dat wij een snekheid hebben van 1Rkm/s t.o.v. licht. U weet wel, relativiteit. Als A een snelheid heeft t.o.v. B, dan heeft B exact dezelfde snelheid t.o.v. A.

Het blijft me verbazen hoeveel moeite men in de wetenschap heeft met het kiezen van andere referentiekaders en hoe weinig ze eigenlijk begrijpen van de door henzelf bedachte definities. Wie een beetje scherp is ziet gewoon heel eenvoudig dat Einstein heeft bewezen dat 1 x 1 = 1. Tja, wetenschappelijke blindheid noem je dat. Door de bomen het bos niet meer zien..

 

Advertenties

84 Reacties op “Waarom hebben natuurkundigen toch zo’n moeite met referentiekaders en definities?

 1. N♫T

  “Als licht een snelheid heeft van 1 Rkm/s t.o.v. ons, dan kun je ook zeggen dat wij een snelheid hebben van 1Rkm/s t.o.v. licht. U weet wel, relativiteit.”

  En toch is het niet waar!

 2. Je kunt het je niet voorstellen. Dát is wat anders..

 3. N♫T

  Dat zou natuurlijk niet zo best zijn, als ik het me niet voor zou kunnen stellen! Het is integendeel vrij simpel om in gedachten op een foton te gaan zitten en dan een of ander voorwerp zich met c te zien verwijderen.

  Maar juist wat zo logisch lijkt is dus in de natuur NIET het geval: er IS geen beweging ‘ten opzichte van’ licht. Licht blijkt NOOIT referentiestelsel te zijn. ‘Ten opzichte van’ licht is betekenisloos.

  Eén van die AMAZING vondsten van ons beider grote vriend de heer Albert E.

  Maarja, diens vondsten heb jij toch al nooit op waarde kunnen schatten…

  • N♫T

   Hoe dan ook is je titel natuurlijk hilarisch: JIJ weet je geen raad met referentiestelsels, terwijl natuurkundigen al meer dan honderd jaar geleden de oplossing hebben gevonden…

 4. “Maar juist wat zo logisch lijkt is dus in de natuur NIET het geval: er IS geen beweging ‘ten opzichte van’ licht. Licht blijkt NOOIT referentiestelsel te zijn. ‘Ten opzichte van’ licht is betekenisloos.”

  Het is niet betekenisloos, het is exact wat het is. 🙂

  Absoluut 0 Kelvin is geen temperatuur net zoals dat de absolute lichtsnelheid geen snelheid is. Maar helaas, je kunt het je niet voorstellen. En dat is het probleem dus waardoor je iets heel eenvoudigs vreselijk over het hoofd ziet. Maar troost je, je bent daar niet de enige in.

  • N♫T

   RH, ik heb geen troost nodig want het bezwaart mijn gemoed allerminst – bij jou ben ik daar daarentegen niet altijd even zeker van!

  • N♫T

   0 K is volgens jou geen temperatuur? Dat is vreemd, ik zie een getal plus de eenheid van temperatuur maar het zou geen temperatuur weergeven? Laat ik je uit de droom helpen: 0 K is een temperatuur.

   • 0 appels is ook geen appel, en 0 Kelvin is dus geen temperatuur. Je zou eigenlijk iets meer van de filosofie moeten begrijpen om iets meer van de “wetenschap” te begrijpen.

    Wat referentiestelsels betreft sta jij letterlijk stil.

   • N♫T

    “bij c is er geen tijdsverloop meer”…

    …dat heb ik jou wel vaker zien roepen. Graag toelichting + uitleg. Waarom denk jij dit en wat betekent het?

   • N♫T

    “Je zou eigenlijk iets meer van de filosofie moeten begrijpen om iets meer van de “wetenschap” te begrijpen.”

    Ach, RH, doe niet zieliger dan je bent. Het zit zo: 0 appels is geen appel dus 0 K is GEEN KELVIN. En dus niet: ‘geen temperatuur’. Haal toch niet altijd alles door elkaar.

    Logica, meneer RH. Jij maakt de totaal onlogische stap van 0 appels naar ‘geen temperatuur’. *Zucht* . 0 K is gewoon een temperatuur, namelijk de laagste die een voorwerp (theoretisch) kan aannemen. Jij verwart dit gegeven met het feit dat er dan GEEN ENERGIE meer aanwezig is. Dat is natuurlijk iets totaal anders.

    Maar NOGMAALS: je blog ging over referentiestelsels, en het enige waar jij op reageert zijn weer totaal andere issues. Ruud, je snapt niks van referentiestelsels EN niks van grootheden en eenheden.

    Nou goed?

 5. Wat is de definitie van temperatuur?

 6. N♫T

  Ach ja, je weet er niet zoveel van hè. Temperatuur is een grootheid die een soort maat is voor de hoeveelheid beweging van de ‘deeltjes’ waaruit een voorwerp bestaat. 0 k is niks anders dan de temperatuur van een voorwerp waar ALLE energie uit verdwenen is.

  P.S. Ik dacht dat je blog over referentiestelsels ging. Daar heb je zeker niet zoveel meer over te melden, na mijn terzakedoende kwinkslagen 🙂

 7. De vergelijking die opgaat met 0 Kelvin en de lichtsnelheid is dat er bij 0 Kelvin ook geen beweging meer is.

 8. N♫T

  De vergelijking tussen de lichtsnelheid en het nulpunt van temperatuur zou volgens jou zijn “…dat er geen beweging meer is” … ??

  Bij 0 K (theoretisch) is inderdaad de beweging van de moleculen totaal gestopt, maar wat kan iemand bedoelen als hij zegt dat er bij een snelheid van 300,000 km/s “geen beweging meer is”?

  Een contradictio in terminis, zoals dat zo fraai heet, hè. Iets lulliger gezegd: totale bullshit.

 9. Wel, bij c is er geen tijdsverloop meer en zodoende ook geen beweging mogelijk. Je zult altijd tijd nodig hebben om te bewegen, en die tijd ontbreekt dus voor een foton.

 10. N♫T

  P.S. reactie werd per ongeluk op de verkeerde post reagerend geplaatst

 11. N♫T

  “Met een klein beetje voorstellingsvermogen dan weet je dat een foton over iedere reis exact even lang doet. En dat is altijd precies 0 seconde.”

  Nogmaals RH, het schort mij echt niet aan voorstellingsvermogen, maar ik heb mij WEL beziggehouden met wat wel en wat niet een goede beschrijving geeft van wat we werkelijk meten. En jij volgens mij NIET.

  En dan moet ik tot jouw grote teleurstelling melden dat de RT toch wel akelig acuraat de stand der natuur beschrijft. En jouw gewauwel helemaal niet!
  Zoals dit weer: “een foton doet 0 seconde over iedere reis”. Een volkomen oncontroleerbare uitspraak waarvan bovendien iedereen direct kan snappen dat hij niet waar kan zijn. Nouja, ik heb je ook al honderd keer gevraagd hoe je erbij komt, maar daar wil je nooit antwoord op geven, dat schiet ook niet op…

 12. We kunnen het ook anders proberen.

  De maan staat zo’n 450.000km van de aarde. Hoe snel moet je reizen, hoeveel % van de lichtsnelheid, om in 1,5 seconde naar de maan te reizen?

 13. Ik wil je laten zien dat een foton over iedere reis, ongeacht de afstand, nooit langer doet dan 0 seconde.
  Voor een foton duurt de reis vanaf aarde naar de Maan of de Zon exact even lang. En dat is precies 0 seconde.

 14. NoSuit,NoHearts

  Ga je dan met dezelfde redenatie laten zien dat vanuit het ‘referentiekader van een foton’ ook jij over iedere reis, ongeacht de afstand, nooit langer doet dan 0 seconde?

  Of stop je nog steeds met denken nadat je op je vertrouwde resultaat bent uitgekomen?

  Ik snap wel waarom je niet verder durft te denken: dan zou blijken dat er onzin uit jouw model komt, en dat je dus ergens een fout hebt gemaakt…

  • N♫T

   RH, de vraag was WAAROM jij denkt dat een foton 0 seconde over elke reis doet. Dan kun je het wel nog een keer roepen en nòg duizend keer (dat dat foton 0 seconde over elke reis doet), maar nou weten we nog steeds niet WAAROM jij denkt dat dat zo is.

   En ik geloof er nog steeds niks van!

  • NSNH,

   t.o.v. een foton ga ik eigenlijk oneindig snel. Nu gaat er voor een foton nooit een seconde voorbij, maar stel even dat dit wel het geval zou zijn dan wordt ik binnen de seconde van een foton oneindig veel ouder t.o.v. de seconde van die foton.

 15. Het gaat nu niet om het waarom. Waar het nu om gaat is de hoeveelheid tijd die een foton op zijn/haar eigen klok nodig zou hebben om vanaf hier naar de maan te reizen.

  En de daarop volgende vraag is dan, zou dit foton er langer over doen om naar de Zon te reizen?

  Ik zeg dan dat dit niet het geval is, een foton doet over iedere “reis” 0 seconde.

 16. N♫T

  Ja, en dan zeg ik dat iedere woensdag groen is. IEDERE! En gelukkig hoef ik dat óók niet te motiveren, want op dit blog geldt vanaf nu: “Het gaat nu niet om het waarom.”

 17. Wat ik al eerder zei, je kunt je gewoon maar weinig voorstellen.

  Als een reiziger met c zou reizen naar een planeet op 5 lichtjaar afstand, dan komt hij net zou oud aan als dat hij was bij vertrek.

 18. N♫T

  Jij kunt je zelf anders ook niet veel voorstellen. Waarom zou volgende week woensdag minder groen of juist groener zijn dan vorige week woensdag? Ik zeg dat àlle woensdagen even groen zijn.

 19. Draai er maar omheen, maar je gaat natuurlijk nimmer vertellen hoe lang een reiziger over een reis met de lichtsnelheid die vanaf ons gezien 5 lichtjaar lang is.

  Ik kan je nu alvast verklappen dat hij daar op zijn eigen klok 0 seconde over zal doen.
  En dat hij bij zo’n 71%c 5 jaar over die reis zou doen.

 20. N♫T

  Dat laatste zou best waar kunnen zijn, het eerste is herhaling nr. zoveel van jouw ononderbouwde bewering.
  En al herhaal je die nòg duizend keer, ze blijft ononderbouwd. En onwaar, for that matter.

 21. Het kan best waar zijn maar toch niet? 🙂

 22. N♫T

  Kejje niet lezen ofzo? Het eerste – het laatste -. Je deed twee beweringen. *Zucht*, moeilijk?

 23. En over dat eerste durf je geen uitspraak te doen…

 24. N♫T

  Je kunt dus niet lezen, want er staat toch duidelijk ‘En onwaar’ (11:15 u). Dat lijkt mij een uitspraak, niet dan?

 25. En daarom probeer ik jou een vraag te stellen waar je geen antwoord op wilt geven..

  Hoe lang zou een reiziger over een reis doen vanaf de aarde naar een ster op 5 lichtjaar afstand als hij met de snelheid van licht zou reizen?

 26. N♫T

  De ‘premisse’ (zo heet dat toch?) is onmogelijk (namelijk dat iemand met de lichtsnelheid zou reizen), dus er bestaat geen antwoord op de vraag die je stelt.

  Maar ik zal niet flauw zijn, als-ie met bijvoorbeeld 99% c reist zal hij er op z’n eigen klok inderdaad niet lang over doen.

  Maar dat is nog geen enkele reden om conclusies te gaan trekken over ‘de klok van fotonen’ of dergelijke esoterische flauwekul.

 27. Kortom, je weigert om verder te kijken dan dat de theorie van Einstein lang is.

  Fotonen hebben wel een snelheid, maar als je zou vragen hoe snel ze gaan volgens hun eigen klok dan is dat zweverig? Ik wist niet dat de wetenschap zo bang was voor andere inzichten..

  Ik vindt er zelf niets zweverigs aan als ik volgens mijn eigen klok met 100km/u over de weg rij.
  Maar zodra het over fotonen gaat dan is het esotersische flauwekul?

 28. NoSuit,NoHearts

  “Fotonen hebben wel een snelheid”
  Goed zo!
  Fotonen hebben alleen geen klok. En geen eigentijd. Dat heeft niks met zweverigheid te maken, dat is keiharde logica die A. Einstein voor ons op papier heeft gezet.

 29. NoSuit,NoHearts

  Als jij graag logica met geloof wil verwarren dan moet je dat zelf weten. Het maakt de conclusies van die logica niet minder waar.

 30. Het wel of niet bezitten van een klok wil nog niet zeggen dat er geen eigentijd* bestaat. Afstanden bestaan niet omdat we de meter hebben bedacht.

  Kun je mij uitleggen wat volgens jou “eigentijd” is?

 31. NoSuit,NoHearts

  Ja dat kan ik uitleggen, maar dat ga ik niet doen want dat is een heel verhaal. Als je even gaat googlen dan kan je vast wel een site vinden die dat heel simpel uitlegt.

 32. Het lijkt me wel van belang dat je het in je eigen woorden uitlegt. Want je roept eigenlijk maar wat omdat het wellicht erg leuk/interessant klinkt?

 33. NoSuit,NoHearts

  Oh dat is grappig, ga je nu denken dat ik er de ballen verstand van heb, en dat ik met dure termen gooi om indruk op je te maken?

  Als dat waar zou zijn, dan heb je tot nu toe elke discussie verloren van iemand die er de ballen verstand van heeft, wat zegt dat over jou? 😉

  Ik heb niet het gevoel dat ik aan jou moet aantonen dat ik voldoende kennis heb. Ik vrees dat jij ook niet in staat zou zijn om dat te beoordelen. Ik beschouw het dus maar als een mislukte poging van jou om mij incompetent af te schilderen, en ga over tot de orde van de dag.

 34. Het is geen dure term, hij is vrij goedkoop eigenlijk. Maar het zou wel prettig zijn als ik zou weten wat JIJ met “eigentijd” bedoelt.

 35. NoSuit,NoHearts

  Ik gebruik de term op dezelfde manier als alle mainstream wetenschappers.

 36. NoSuit,NoHearts

  Nee, bovenstaande verwijzing is voldoende.

  En als je de logica van A. Einstein zou kunnen volgen, zou je snappen dat een foton geen eigentijd heeft. Snap je die logica?

 37. Nee, want je kunt me niet vertellen wat “eigen tijd” is volgens jou? ( in eigen woorden dus) En je gaat het me niet vertellen ook denk ik zomaar.

 38. NoSuit,NoHearts

  Je hoeft niet zomaar te denken dat ik je dat niet ga vertellen, want ik heb je al aangegeven dat ik je dat niet ga vertellen, en ook waarom ik je dat niet ga vertellen. Hoe langer je doorgaat met dit punt, hoe incompetenter jij overkomt.

 39. Ik denk eerder dat jij incompetent overkomt. Ik stel je tenslotte een vraag die jij weigert te beantwoorden.

 40. NoSuit,NoHearts

  Het antwoorden van die vraag zou een uur van mijn vrije tijd kosten, en geen enkel nut hebben.

  Ik heb je al aangegeven waar je het antwoord kan vinden, maar blijkbaar ben jij daar niet in geïnteresseerd. Je wilt alleen de aandacht afleiden van jouw onkunde om Einsteins logica te volgen, en te concluderen dat een foton geen eigentijd heeft.

  Aan dat spelletje doe ik niet mee.

 41. Bespaar je eigen tijd en geef me het linkje maar waar de afwezigheid van eigentijd volgens jou het best omschreven staat.

 42. N♫T

  Hé, RH, nooit van Google gehoord? Typ in ‘eigentijd’ en je krijgt tig-miljoen links, maar je pakt natuurlijk gewoon één van de eerste en voilá, je weet wat het is.

  Wel vreemd trouwens voor iemand met een blog over de relativiteitstheorie dat hij niet eens weet wat het begrip ‘eigentijd’ betekent…

 43. Ik ben met jullie in discussie, niet met google. Vandaar dus dat het wel zo handig is als jullie een eigen mening/verklaring opschrijven. Ik kan ook linkjes geven waarin men hetzelfde beweerd als ik, maar daar doen jullie ook niets mee.

 44. NoSuit,NoHearts

  Het lijkt me sterk dat jij linkjes kan geven naar mensen die hetzelfde beweren als jij. Waar moet ik op googlen om die te vinden?

 45. N♫T

  “Ik kan ook linkjes geven waarin men hetzelfde beweerd als ik, maar daar doen jullie ook niets mee.” (RH 9 september 8:45)

  “Het lijkt me sterk dat jij linkjes kan geven naar mensen die hetzelfde beweren als jij. Waar moet ik op googlen om die te vinden?” (NSNH 10 september 5:36)

  EEN HELE BAK FILMPJES (RH 10 september 7:25)

  Kortom, de afleidingsmanoeuvre die in de eerstgenoemde post werd ingezet lijkt geslaagd. Maar ik blijf vermoeden, RH, dat jij gewoon helemaal niet weet wat het begrip ‘eigentijd’ betekent. En ik blijf vinden dat dat wel heel merkwaardig is voor iemand met een blog over de relativiteitstheorie.

  Gewoon helemaal niet weten wat ‘eigentijd’ betekent!! RH toch.

 46. NoSuit,NoHearts

  De filmpjes zijn van mensen die ook niet logisch na kunnen denken, maar ze zeggen toch echt iets anders dan jij, Rudolf!

  Dat krijg je als je logica laat varen. Dan kun je op zoveel onzin uitkomen…

 47. Die mensen zeggen in grote lijnen exact hetzelfde als ik. En dat je hun of mijn logica niet kunt begrijpen is je eigen probleem. Maar je kunt allicht een poging doen om die logica wel te proberen te begrijpen. Vroeger was het ook niet logisch dat de aarde rond was. Plat was veeeel logischer… 🙂

 48. N♫T

  Welnee, plat is helemaal nooit logischer geweest, dat fabeltje hang je elke keer weer op, als dooddoener om je eigen onzin zogenaamd geloofwaardiger te maken.

  En nou heb je nog steeds geen idee wat eigentijd betekent hè! En dat onder de titel ‘Waarom hebben natuurkundigen toch zo’n moeite met referentiekaders en definities?’
  Haha, om je een koekje te lachen!

 49. Kern je klassiekers. De mens dacht vroeger toch echt een beetje anders. Niet alles wat we nu logisch vinden was 1000 jaar gelden ook logisch.

  • N♫T

   Ik dacht dat jij als echte Aristoteliaan wel wist dat zelfs die al alles in ‘sferen’ (‘bollen’, of ‘bolschillen’) opdeelde, de aarde, de hemelen etc. Dat is ver voor Christus! Ook oudere volken dan de oude Grieken wisten allang dat de Aarde gewoon een bolletje is, net als de Maan, hoor.

   Het is meer iets voor kinderen, om te denken dat ‘de wereld’ plat is.

   Blijft staan dat dit alles géénszins een argument is waarom jouw ideeën acceptabel zouden zijn. Je schrijft over dingen waar je niks van weet. Dàt is jouw probleem.

 50. Ow, het is dus een fabeltje dat men ooit dacht dat je van de aarde af kon vallen…:) Net als het fabeltje dat men denkt dat licht een snelheid heeft..

 51. N♫T

  Ach, Ruud, uiteraard ligt het iets genuanceerder dan hier in kort bestek opgeschreven kan worden. Maar daar zal ik jou niet verder mee vermoeien.

 52. Kortom, het is waar dat de logica van gisteren niet de logica van morgen hoeft te zijn.

 53. Noem het wat je wil, het enige verschil wat ik maak met de huidige wetenschap is dat ik stel dat licht geen snelheid heeft en dat c in de formule E=mc² onbewust staat voor de eigen snelheid van massa.

  Eigenlijk maar een heel klein verschil wat je zelf zou kunnen zien door iets anders te leren kijken. De vraag is dan of je je dat wel of niet kunt voorstellen.

  • N♫T

   Nou, eerlijk gezegd niet, nee. Je bedoelt, dat alle massa met de lichtsnelheid door een zee van stilstaand licht zou razen?

   Ik zie er de logica niet van in, ik zie geen enkele aanwijzing waarom het zo zou zijn, ik zie alleen maar allerlei tegenstrijdigheden en onmogelijkheden.

   Nie omdat ik niet open zou staan voor nieuwe inzichten, maar omdat jouw ‘inzichten’ zo onvoorstelbaar slecht bedacht en en zo mogelijk nòg slechter dóórdacht zijn…

 54. En als je met je schepnet door het zand gaat en daarbij allemaal schelpen vangt die in het zand verscholen liggen dan zie je de logica daarvan wel?

 55. N♫T

  En dat vindt jij vergelijkbaar?

 56. In zekere zin wel. Je zou je ogen als een soort van schepnetjes kunnen zien. Ik geef toe, het is een erg simplistische vergelijking, maar het is een beginnetje..

 57. N♫T

  Ik vind het nog steeds een totáál idiote omkering, dat wij met een noodgang door stilstaand licht zouden bewegen. NIKS dat daarop wijst,

  integendeel, als je even doordenkt loop je in no time tegen de meest onmogelijke ongerijmdheden aan. En die hebben we jou allemaal al uit en te na uiteengezet.

  Bovendien is het zó vergezocht, hoe kòm je er toch bij? Het is zo evident flauwekul…

 58. Tja, de werkelijkheid is dat wat je hersens ervan maken. Alles wat je ziet is een illusie tussen de oren, ook voor en achter horen daarbij.

 59. N♫T

  Nee hoor. Bij jou misschien, misschien dat je daarom zo halsstarrig vasthoudt aan je illusie dat licht stilstaat.

  Maar bij de meeste mensen is de werkelijkheid gewoon de werkelijkheid, sterker nog, een aantal van hen kan uitrekenen en voorspellen hoe de werkelijkheid verder gaat als je een aantal randcondities kent. Men noemt deze mensen wetenschappers en ze hebben bijvoorbeeld met succes een wagentje op Mars laten rijden. Dat zie ik jou nog niet doen!

  Haha.

  • Jammer dat jullie allebei niet inzien dat alles wat je denkt te zien een interpretatie van de hersenen is. Je kijkt niet door je ogen naar buiten, maar je ogen vangen licht op en vertalen dit letterlijk tussen je oren naar beeld. Misschien zou je je iets bewuster moeten worden van de plaatst waar je de realiteit letterlijk waarneemt, en dat is ergens tussen je oren. Maar misschien zou je het eens aan een neuroloog kunnen vragen. Jullie missen hier duidelijk een inzicht wat je dus vooral bij jezelf zult moeten zoeken.

   • N♫T

    “Je kijkt niet door je ogen naar buiten, maar je ogen vangen licht op ” …? Hoe kan dat nou, dat onze ogen licht opvangen? Dan zal dat licht toch naar onze ogen toe moeten bewegen? Dus dan heeft dat licht toch enige snelheid, als het beweegt? RH, je spreekt jezelf weer eens lelijk tegen!

 60. NoSuit,NoHearts

  Als alles wat wij zien een illusie is, waarom zou je dan accepteren dat fotonen bestaan? Als alles wat wij waarnemen een illusie is, dan kunnen we op geen enkele manier de ‘werkelijkheid’ waarnemen, en is er geen enkele manier om een model voor de werkelijkheid te maken. Dus ook dan is RHs gedachtegang fout.

 61. Het idee waarbij ik stel dat ons eigen bewustzijn de grens van het universum is sluit naadloos aan bij het idee dat de werkelijkheid een illusie is die zich tussen je oren afspeelt. Er is niet meer dan het heden waarin jezelf bestaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: